Glasanje zajednice

Online glasanje II počinje 17. novembra 2014. u 17 časova a završava se 22. novembra 2014. u 17 časova.

Ideje koje možete podržati u drugom krugu glasanja su AB0 donor, eZdravlje, Higijena za 5, Moj Doktor, Praktični registar lijekova i Životno okruženje pristupačno svima!

 Pročitajte kratke opise ovih  ideja, razmislite o tome koliko bi aplikacije bile korisne građanima BiH i da li biste ih vi koristili i dajte svoj glas najboljim idejama. Ozdravimo zdravstvo zajedno!

Galerija projekata

7 je broj glasova
10689583_326813577514779_417999805911073503_n

Naruči me

Mobilna aplikacija koji bi omogućila BIH javnosti da rezervišu svoj termin kod doktora i stomologa u državnim i privatnim klinikama.

1457 je broj glasova
1467279_830325590321768_5958621371052494085_n

AB0 donor

Aplikacija bi riješila problem nedovoljnih zaliha krvi i broja davalaca, uvođenjem novina na polju darivanja krvi, koristeći modernu tehnologiju.                      

232 je broj glasova
10672096_296808930511662_3184122694684430970_n

Žalbe na ljekare

Mobilna aplikacija za prijavljivanje mita i lošeg odnosa medicinskog osoblja prema pacijentima.Cilj projekta je poboljšanje zdravstva.            

1002 je broj glasova
10003172_718747324841327_5489439014141466782_n

eZdravlje

Aplikacija kojom bi građani mogli vidjeti spisak dežurnih ljekara, zakazati pregled, ali i prijaviti ljekara koji nije postupio u skladu sa etičkim kodeksom.

176 je broj glasova
10421500_1498362583776722_7793823381579252963_n

INSTADIA

Inicijativa za razvoj mobilne aplikacije za rano otkrivanje bolesti. Naziv Instadia je skraćenica od INSTAnt DIAgnose, što u prevodu znači “trenutna dijagnoza”.

2 je broj glasova
10659361_814337548618571_5254970753417692900_n

Hitna pomoć

Incijativa za razvoj mobilne aplikacije za anonimne žalbe koja bi identifikovala repetitivne probleme i sadržala podatke o snadbjevenosti apoteka u bližem okruženju korisnika.

8 je broj glasova
544940_342393939272402_7203609834593896861_n

Imam pravo

Aplikacija bi omogućavala osiguranicima zdravstvenog osiguranja da na brz i jednostavan način dođu do informacija o pravima koja su im zagarantovana.

11 je broj glasova
10670247_1492546847688068_2256335456374782680_n

Naši prijedlozi

Aplikacija treba da omogući građanima da iznesu svoja mišljenja, vidjenja i prijedloge (ideje) u vezi sa poboljšanjem i unapređenjem zdravstvenog sistema u BIH.