10003172_718747324841327_5489439014141466782_n

Aplikacija kojom bi građani mogli vidjeti spisak dežurnih ljekara, zakazati pregled, ali i prijaviti ljekara koji nije postupio u skladu sa etičkim kodeksom. Korisnici mogu prilikom svakog odlaska ljekaru slati povratne informacije o svom odlasku i prijaviti sve eventualne nepravilnosti.