544940_342393939272402_7203609834593896861_n

Aplikacija bi omogućavala osiguranicima zdravstvenog osiguranja da na brz i jednostavan način dođu do informacija o pravima koja su im zagarantovana.Pored ovoga, osiguranici će moći da razmijene dobra/loša iskustva, koja se odnose na poštovanje/nepoštovanje tih prava, pri čemu je anonimnost građana zagarantovana.