ppppp

Web aplikacija Prijavi → Pokreni → Promeni (PPP) inicira rešavanje komunalnih problema na teritoriji opština grada Beograda.  Centralni element je mapa Beograda, na kojoj se uz unošenje osnovnih/neophodnih podataka, obeležavaju komunalni problemi u gradu. Od posetilaca/građana se očekuje da popune sledeće obavezne kategorije: Naslov problemaAdresa, Opština; dok je dodavanje fotografije (iz telefona/kompjutera) opciono. Sledeći korak predstavlja prosleđivanje informacija nadležnoj opštinskoj komunalnoj inspekciji i praćenje do njegovog rešenja – o čemu će građani biti informisani.

Isprobajte web aplikaciju na: www.ppp.openideas.me