10353713_798665383490111_4760435176340554921_n

 

Aplikacija koja bi građanima pružala informacije o procedurama koje je neophodno ispuniti u zdravstvenim centrima u BiH. Istovremeno, aplikacija bi prikupljala sugestije, pohvale i primjedbe građana koje se koriste za unapređenje usluga u zdravstvu.