GRI-Profile
Open Ideas for the Balkans
Open Ideas

Author :

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Projekat Građani za reformu inspekcija je početkom 2014. pokrenula Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Fondacijom Dokukino. Projekat je podržala Evropska unija kroz program podrške civilnom društvu u Republici Srbiji

GRI-Facebook

Cilј projekta je da doprinesemo aktivnom uklјučenju građana i organizacija civilnog društva u reformu javne administracije i razvoj zajednice kroz zagovaranje reforme inspekcija. Verujemo da će podsticanje građana da vode aktivan dijalog o inspekcijama podstaći dalјe reforme.

U tom cilјu smo uradili sledeće:

- Formirali smo odbor stručnih saradnika
– Sproveli smo ispitivanje stavova građana širom Srbije o radu inspekcijskih službi
– Okupili smo 6 organizacija civilnog društva koje će podsticati bolјi inspekciji nadzor u svojim lokalnim zajednicima

Predstojeći koraci:

- Organizovaćemo radionice sa predstavnicima tri sektora kako bismo dodatno unapredili okvir za učešće građana i organizacija civilnog društva u procesu reformi
– Sprovešćemo kampanju u 6 gradova kako bismo temu približili građanima
– Organizovaćemo treninige za organizacije civilnog društva kako bismo im preneli znanja i veštine za nadgledanje i promovisanje reformi inspekcija na lokalnom nivou

Više informacija o svim aktuelnim i predstojećim aktivnostima naći ćete na ovom sajtu.