Open Ideas for the Balkans
Open Ideas

Author :

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

U Beogradu održan neformalni sastanak predstavnika organizacija i institucija.

Ključni element koji se „provlači“ kroz sve diskusije u sklopu događaja Puls Otvorenih ideja je edukativni element. Naime, nedovoljna informisanost građana o radu i nadležnostima inspekcija u Srbiji je jedan od glavnih problema u sistemu. Zatim, sam sistem je izrazito komplikovan (u Srbiji deluju čak 37 inspekcija) jer se nadležnosti pojedinih inspekcija s jedne strane često međusobno preklapaju, a s druge strane više inspekcija je nadležno sa različite delove iste delatnosti. Na primer, da biste prijavili nepravilnosti u radu jednog restorana (u vezi sa hranom, neprijavljenim osobljem i sl.) potrebno je da obavestite čak sedam različitih inspekcija.

 

10801745_10152981156480907_5545144954469071007_n

Aplikacije koje će se razviti u sklopu predstojećih treninga za šest nevladinih organizacija koje učestvuju u inicijativi Građani za reforme inspekcija bi mogle ponuditi odgovore građanima u vezi sa pojedinim nadležnostima inspekcija kroz jednostavne algoritme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takođe, jedna od ideja za aplikaciju pretpostavlja mogućnost mapiranja tamnih i svetlih „tački“, odnosno primera delovanja inspekcija. Na taj način bi fokus mogao biti i na pozitivne primere rada.

10952116_10152981230220907_2190796120705430517_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulsu Otvorenih ideja Beograd su prisustvovali predstavnici UG Zajedno zajedno, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Libertarijanskog kluba Libek, Inicijative mladih za ljudska prava, Komiteta pravnika za ljudska prava, Fakulteta političkih nauka, te Fondacije Centar za demokratiju i Fondacije Dokukino.